Điều Khoản Dịch Vụ

Tất cả các nội dung, tiểu thuyết, truyện, sách ("nội dung") trên trang web được thu thập từ các nguồn công khai trên Internet và được đọc miễn phí bởi tất cả các thành viên và khách truy cập. Nếu bạn muốn sử dụng Nội dung, vui lòng cung cấp liên kết nguồn (Được thu thập bởi ai) cho chúng tôi trong nội dung của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Nội dung cho mục đích kinh doanh, vui lòng nghiên cứu về tác phẩm gốc, tác giả và các vấn đề bản quyền liên quan. Việc vi phạm bản quyền dưới mọi hình thức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

DMCA

TruyenNgonTinh sẽ cập nhật thêm điều khoản dịch vụ trong thời gian sớm nhất.