Sách là một thứ diệu kỳ cho phép bạn đi đến những nơi xa xôi mà không phải rời khỏi chiếc ghế mà bạn đang ngồi.

— Katrina Mayer
Đọc Một Truyện Bất Kỳ