Dù tôi không thể nhớ những cuốn sách tôi từng đọc cũng như những bữa tôi từng ăn, nhưng chúng đều làm nên con người tôi.

— Ralph Waldo Emesson
Đọc Một Truyện Bất Kỳ