Loading...
Thể Loại
Tác GiảĐộc Luyến Nhất Chi Hoa
Số Chương129 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Xếp Hạng
#14 Top Của Tháng

Tóm tắt

Khương gia có nhị nữ, từng cái như hoa như ngọc

Đuổi kịp thiên tai thời tiết, nhất định phải bán ra một cái mới có thể sống sót.

Khương Vân Châu rút được cái kia ngắn nhánh cây, bị người môi giới mang đi.

Bảy năm sau, Khương Vân Châu cẩm y hoa phục, nô bộc thành đàn.

Lúc này nàng đã là An Bình hầu phủ thiếu phu nhân, tự nhiên tôn quý vô cùng.

Nguyên lai, lần đó kẻ buôn người đem nàng bán đến An Bình hầu phủ.

Mà lúc này Khương Vân Tú cũng đã đầy mặt phong sương, mỗi ngày vì củi gạo phát sầu.

Tiếp nhận tỷ tỷ đưa tới gấm vóc, Khương Vân Tú răng nanh cắn ra máu, nếu năm đó bị người người môi giới mang đi là nàng. . .

Trở về rút thăm ngày đó, Khương Vân Tú giành trước lấy kia căn ngắn nhánh cây, lần này, nàng phải làm kia nhân thượng nhân.

Khương Vân Châu thì cười cầm lấy kia căn dài nhánh cây, nàng cho rằng từ một đứa nha hoàn đến hầu phủ thiếu phu nhân là dễ dàng như vậy sao?

Xuyên không.

Trên tổng số 29 lượt bình chọn

Liên kết hữu ích